Store bedrifter sponser Se og bli sett

Se og bli sett og Vilt og trafikk samarbeider

Se og bli sett har invitert Vilt og trafikk og kampanjen Vilt på ville veier til samarbeid under navnet Se og bli sett. Store, landsdekkende bedrifter sponser samarbeidet – både økonomisk og faglig. Visjonen er færre drepte og hardt skadde i trafikken. Fokuset rettes mot sikrere biler og tryggere bilførere, og innsatsen mot viltpåkjørsler er en vesentlig del av samarbeidet.

– Med Norges tøffeste roadshow-rigg skal vi i løpet av september og oktober besøke 25 byer og tettsteder i Sør- og Midt-Norge. Vi skal formidle budskapet gjennom gratis høstsjekk av biler, utstilling, informasjon, filmer, utdeling av kampanjemateriell og spennende aktiviteter for store og små. Går du inn på www.seogblisett.com kan du også bli med i trekningen av en bil og mange flotte premier, forteller Øyvind Løkka, gründer og prosjektleder i Se og bli sett.

Kampanjen Se og bli sett ble gjennomført for første gang høsten 2018. Trafikksikkerhet var i fokus under hele turneen fra Trondheim til Kristiansand.

– Vi besøkte 24 steder med gratis høstsjekk av biler og utdeling av nyttige produkter. Konkurranser og livesendinger på radio slo godt an, og vi avsluttet på Oslo Motor Show med over 40 000 besøkende! Denne kampanjen har bidratt til å gi mange bilister økt bevissthet på trafikksikkerhet – og dermed redde liv og helse, sier en oppglødd Øyvind Løkka, som gleder seg over fortsettelsen denne høsten.

Vilt og trafikk startet våren 2010 i Hallingdal. En sjuårig prosjektfase ble avsluttet i 2017. Nå videreføres Vilt og trafikk som en prosjektbasert virksomhet – i første omgang til og med 2020.

– Resultatene av innsatsen viser langt færre viltpåkjørsler på vei og jernbane i Hallingdals-regionen – takket være et bredt anlagt samarbeid mellom etater, kommunale viltnemnder og organisasjoner – og økonomiske bidrag fra mange hold. Ulike fysiske tiltak har vært avgjørende. Informasjonsarbeidet blir også vektlagt, forteller leder i Vilt og trafikk, Knut Erik Jetlund.

Kampanjen Vilt på ville veier ble lansert høsten 2015. Den viktigste aktiviteten er distribusjon av viltbånd. Disse er tekstet med informasjon om hvordan sjåføren kan redusere egen risiko for å kjøre på vilt og hva som skal gjøres om uhellet er ute. Båndet kan også brukes til å merke stedet for hendelsen dersom et skadet dyr stikker til skogs og må ettersøkes raskest mulig. De som driver med ettersøk, legger stor vekt på slik merking.

Håper på nasjonalt samarbeid

Hittil er det sendt ut 210 000 bånd fra Troms til Agder, takket være god respons i mange kommuner.

– Vi må selv skaffe midler til sponsing av viltbånd og i stor grad basere oss på frivillig innsats. Derfor er invitasjonen fra Power Event, kampanjen Se og bli sett – og solide sponsorer som støttespillere særdeles velkommen. Faren for viltulykker får større oppmerksomhet; det i seg selv virker forebyggende. Sponsormidlene betyr ikke minst at vi kan produsere og dele ut tusenvis nye viltbånd omkring i landet, sier Jetlund og håper på et styrket nasjonalt samarbeid.

Les mer på www.viltogtrafikk.no

Spleiselaget

– Jeg er glad og takknemlig – og ikke så lite imponert – over oppslutningen fra bedriftene som støtter vår måte å drive trafikksikkerhet på. Sammen skal vi gjøre en forskjell; bidra til å hindre at trafikkulykker skjer.

Sier Øyvind Løkka, som i seks uker skal være underveis med sin gedigne trailer. Ingen tvil om at farkosten og kampanjen vil bli lagt merke. Og under Oslo Motor Show plasseres doningen innomhus på Norges Varemesse!

– Der skal selvsagt også sponsorene våre profileres, forteller han.